Randa Maroufi, "Bab Sebta", 2019, Video still
Randa Maroufi, "Bab Sebta", 2019, Video still
Randa Maroufi, "Bab Sebta", 2019, Video still